De samenkomsten op zondag (10 uur) zijn open voor iedereen!

Als je ons bezoekt hopen we dat je ervaart dat je in een omgeving bent van liefde, aanvaarding en vergeving. Een omgeving van Gods aanwezigheid. Je mag komen zoals je bent!

Bekijk de agenda voor actuele informatie over de zondagse samenkomsten.

Wat doen we?

We aanbidden Jezus om wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. We doen dat met samenzang, gebed en studie in de Bijbel. Soms is er dans of drama of zijn er getuigenissen van mensen. Ze vertellen dan bijvoorbeeld iets over hoe Jezus hun leven veranderde of over een zendingsreis. Ook is er in/na de dienst altijd mogelijkheid voor persoonlijk gebed of voor het vieren van de Maaltijd van de Heer, met brood en beker. Na afloop van de dienst drinken we samen koffie.

Je bent welkom!
We hopen dat onze samenkomsten je helpen ‘groeien’ in je relatie met Jezus. Ons doel is dat je Hem beter leert kennen en meer ontdekt van Zijn plan voor jouw leven en voor Zijn Gemeente wereldwijd.

Gezinsdiensten en Rafaël Youth Sundays
Enkele keren per jaar zijn er gezinsdiensten; samenkomsten voor alle leeftijden, waar kinderen heel specifiek worden betrokken bij de inhoud van de dienst. Daarnaast zijn er specifieke diensten door en voor jongeren  uit de gemeente. Houd dus het nieuws op deze website in de gaten!

Kinderen

In onze gemeente zijn er veel kinderen. Daarom zijn er kindersamenkomsten voor kinderen van 0-12 jaar!

De kinderen starten in de algemene samenkomst, om samen God te prijzen. Na ongeveer 15 minuten gaan ze  naar de ‘kinderdiensten’ om over God en Jezus te leren. Vaak wordt er een Bijbelverhaal verteld en doen ze daarna een spel, knutsel of andere creatieve activiteit om de boodschap ook op deze manier een plek te geven.

We hebben momenteel de volgende kindergroepen:

Crèche 0-2 jaar en 2-4 jaar, schoolgroep 1-2, schoolgroep 3-4,  schoolgroep 5-6, schoolgroep 7-8

kids

Expressie

Een belangrijk onderdeel van onze samenkomsten is het samen aanbidden van onze Heer. Deze aanbidding uiten we op verschillende manieren. Naast zang en muziek is er ook ruimte voor andere vormen van expressie, zoals een symbolisch bloemstuk, dans etc.

Collecte

Iedere zondagse samenkomst wordt er een collecte opgehaald, wat we binnen een kerkelijke setting ook wel ‘offer’ noemen. Niemand is verplicht iets te geven, maar de mogelijkheid is er wel. O.a. op die manier voorzien we in de financiële middelen voor onze kerkelijke gemeente.
Je kunt bijdragen door contant geld te geven, of – vooral als je regelmatig bezoeker bent – via de Givt-app op je smartphone.
Hoe werkt Givt? In het volgende filmpje zie je beknopt hoe de app werkt tijdens het ophalen van de collecte: https://givt.stackstorage.com/s/gOURBuJk9v3tGS1
Je kiest zelf hoeveel je wilt geven, het geven blijft anoniem en deze giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Zondagse diensten