Iedere zondag om 10:00 samenkomst

Vanaf heden ligt het accent weer op het fysiek samenkomen. Op zondag 17 oktober is het Rafaël Youth Sunday (iedereen is welkom maar in het bijzonder 12 t/m 17 jaar). Joshi van Veen zal spreken over thema ‘bidden voor anderen’. Van harte welkom om 10:00 in het Goese Lyceum (Oranjeweg 90). Klik hier om jezelf te registreren om bij deze samenkomst aanwezig te zijn. Of klik op het blauwe kader onderaan deze pagina, om mee te kijken met de livestream.

Aandachtspunten m.i.v. 26 sept.
> De samenkomsten starten weer om 10:00; met live prediking & samenzang.
> Wij vragen géén coronatoegangsbewijs (CTB).
> Het aantal bezoekers is opgeschaald naar 200 personen (omdat we graag iedereen een zitplaats garanderen blijft het verzoek je vooraf wel even te registreren).
> De landelijke routekaart van Kerken is niet langer van kracht. Ook de 1,5 meter regel komt te vervallen; aan de zijkant bij het raam is ruimte voor hen die wél gebaat zijn bij 1,5 meter.

Klik hier om de boodschap ‘Zielsuitingen in Psalm 31’ van Gieneke van Veen-Vrolijk terug te kijken of ´Israëlzondag 2021
Ook is het mogelijk eerder onderwijs uit september terug te kijken (over de pijlers uit de preekserie ‘Grondbeginselen’ n.a.v. Hebr. 6): op 26 sept. sprak Jaap over de doop. Op 19 sept. Jan Willem Slager over ‘bekering van dode werken’. Hans Maat sprak over ‘de Heilige Geest als verbindende factor’ (geluid start zacht, maar verbetert na een minuut). Op 5 sept. hebben we het nieuwe seizoen feestelijk afgetrapt op de Startzondag in de buitenlucht (bekijk de sfeerimpressie en het fotoverslag op ChurchBook). 

Eind augustus sprak Klaas Bos over het thema ‘ga op reis’. Deze maand heeft er twee keer een prediking plaatsgevonden over de Bijbel. Joke en Joshi spraken over de kracht van Gods Woord en het belang van proclameren. Jan Willem Slager sprak over het belang om tijd te investeren, om samen met je broers en zussen Gods Woord ter hand te nemen als een tweesnijdend zwaard. In de prediking wordt ook verwezen naar een flyer, deze kun je hier downloaden.

Ook kun je luisteren naar Hans van Vliet over het thema ‘Mens, je bent geliefd’. Sake Hospes over ‘Gods liefde overwint alles’.
Sake Hospes over ‘Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken, liefde in alle zaken’. Stefan Pruim over ‘uitzien naar Jezus’.
Joshi van Veen over ‘kwaliteit in vriendschap met Christus én mensen’. Linda Hulstein over ‘de Bijbel en de Jeep Wrangler’.
Henk Rothuizen over ‘waarom de Heilige Geest in ons wil komen’.

Piet Brinksma over ‘Smaakmakers zijn van het Koninkrijk’. Joshi van Veen over ‘Jezus volgen leidt tot ver-vervolging’.
Linda Hulstein over ‘handen wassen’. Piet van Walsem ‘Het Koninkrijk van God’. Joshi van Veen ‘Vervulling met de Heilige Geest’.
Jafeth Bekx ‘Vormen van aanbidding tijdens de coronacrisis’. Stefan Pruim over het leven van Caleb & Klaas Bos over Jona.
Joshi van Veen afrekenen met egoïsme.

Klik hier om alle eerdere uitzendingen van Rafaël Live terug te kijken via ons YouTube kanaal. 

WIL JE KENNISMAKEN OF MEER WETEN?


Heb je vragen over God, over het geloof, of over ons?
We staan je graag te woord!

Kijk op de contactpagina voor meer informatie, of kom bij ons langs:

In De Basis, Bessestraat 8, 4462 CM Goes of op zondag (wanneer de maatregelen het toelaten) in het Goese Lyceum, Oranjeweg 90, 4461 LR Goes.

Samenkomen

als gezonde gemeente

om discipelen te maken

en vrucht te dragen

Ontstaan

Krijn en Miriam Verhage zijn in 1989 met Rafaël Goes gestart als pioniersgemeente.

Na het volgen van een Discipelschap Training School, een zendingsreis naar Oeganda en de School voor Gemeentestichting van Rafaël Nederland werden ze geroepen om onze gemeente in Goes te starten.

Onderdeel van

Onze gemeente is als kerkgenootschap aangesloten bij Rafaël Nederland.

Rafaël Nederland is aangesloten bij The Foursquare Church. Bij The Foursquare Church zijn wereldwijd in 140 landen, 68.000 gemeenten/ontmoetingsplaatsen en zo’n 7,5 miljoen gemeenteleden aangesloten.  Rafaël Nederland en The Foursquare Church; onze familie!

Rafaël Goes is…

Een gemeente! Een kerk! Daarmee verwijzen wij niet naar een mooi gebouw, maar naar mensen. Zij vormen samen de gemeente; het gezin van God. 

Rafaël Goes kenmerkt zich door diversiteit. Mensen van alle leeftijden met verschillende culturele achtergronden en een grote verscheidenheid in gezinssituatie of kerkelijke achtergrond maken deel uit van de gemeente. We zijn een actieve gemeente, waarin mensen de vrijheid hebben om hun gaven en talenten in te zetten. Zo helpen we elkaar en bouwen we samen mee aan de gemeente van God. Rafaël Goes telt zo’n 400 leden en 150 gasten ( incl. jongeren en kinderen – zij horen er helemaal bij!). Ook jij bent welkom!