Skip to content

Welkom op de website van Rafaël Goes


We ontmoeten jou/u graag bij onze  reguliere samenkomsten om 10:00  uur
in het Goese Lyceum aan de Oranjeweg 90).
Deze zijn ook live- of later terug te kijken via de stream; klik hiervoor hieronder op de datum van de dienst.
Er is alle zondagen crèche voor 0 tot 4 jarigen en kinderdienst voor groep 1 t/m 8

5 maart – Sake Hospes      12 maart – Melvin Blankenstijn
19 maart – Jigal Dieleman   26 maart – Bert van der Have

Pasen activiteiten Rafael Goes 2023

Dinsdag 4 april 60+ Paasviering- en lunch in De Basis (inloop vanaf 10:00).
Om 10:30 start de viering en aansluitend om 11:15 de lunch.
Vooraf aanmelden via cora@rafaelgoes.nl of 06 251 750 72.

Woensdag 5 april Vier een Sedermaaltijd in De Basis.

Een viering volgens de Joodse kalender; gehost door de Israël werkgroep & ADHD.
Er is plek voor 50 deelnemers. Vooraf aanmelden via bettie.sinke@solcon.nl of 06 533 870 70.

Witte Donderdag 6 april Open Maaltijd in de Grote Kerk

Kom eten met stadsgenoten in de ‘grootste huiskamer van Goes’: de Grote Kerk in het centrum, aan de Singelstraat 21.
De sobere maaltijd van soep & brood start om 17:45 (inloop vanaf 17:15) en duurt tot ongeveer 18:45.
Wie wil kan vervolgens om 19:00 een viering bijwonen in een van de 2 stadskerken.
Vooraf aanmelden via www.GoesViertPasen.nl

Goede vrijdag 7 april samenkomst in het Goese Lyceum
Om 19:30 hebben we in het Goese Lyceum een eerbiedig en indrukwekkend samen-zijn.
We staan stil bij Christus’ weg naar het kruis, met aanbidding en de viering van het Heilig Avondmaal.

Paaszondag 9 april Paasjubel op het marktplein

Kom om 09:00 naar de traditionele Paasjubel op het Marktplein in Goes.
 Christenen uit diverse Goese kerken komen samen om de geliefde Paasliederen te zingen.
De activiteit duurt een halfuur zodat een ieder op tijd de Paasviering in hun eigen gemeente kan bijwonen.

Paaszondag 9 april Feestelijke Paasdienst in het Goese Lyceum

Om 10:00 vieren we in het Goese Lyceum dat de Heer waarlijk is opgestaan!
Met feestelijke lofprijs, uitvoering van een dans, en afsluiting van het project van de kinderdienst.

Maandag 10 april (2e Paasdag) PaasPraise in het Goese Lyceum
Om 19:30 vindt in het Goese Lyceum ‘Resurrection Power!’ plaats: een krachtige, interkerkelijke praiseavond;
georganiseerd door Upgrade Events. Worshipband The Hub (Zeeland) zal deze avond de aanbidding leiden.
Dit is de enige activiteit waarbij een kleine entree wordt gevraagd om de onkosten te dekken.
Reserveer nu jouw tickets via www.upgrade-events.nl 

WIL JE KENNISMAKEN OF MEER WETEN?


Heb je vragen over God, over het geloof, of over ons?
We staan je graag te woord!

Kijk op de contactpagina voor meer informatie, of kom bij ons langs:

In De Basis, Bessestraat 8, 4462 CM Goes ( elke dinsdagmorgen open ochtend tussen 10.00 en 11.30 uur) of op zondag  in het Goese Lyceum, Oranjeweg 90, 4461 LR Goes.

Samenkomen

als gezonde gemeente

om discipelen te maken

en vrucht te dragen

Ontstaan

Krijn en Miriam Verhage zijn in 1989 met Rafaël Goes gestart als pioniersgemeente.

Na het volgen van een Discipelschap Training School, een zendingsreis naar Oeganda en de School voor Gemeentestichting van Rafaël Nederland werden ze geroepen om onze gemeente in Goes te starten.

Onderdeel van

Onze gemeente is als kerkgenootschap aangesloten bij Rafaël Nederland.

Rafaël Nederland is aangesloten bij The Foursquare Church. Bij The Foursquare Church zijn wereldwijd in 140 landen, 68.000 gemeenten/ontmoetingsplaatsen en zo’n 7,5 miljoen gemeenteleden aangesloten.  Rafaël Nederland en The Foursquare Church; onze familie!

Rafaël Goes is…

Een gemeente! Een kerk! Daarmee verwijzen wij niet naar een mooi gebouw, maar naar mensen. Zij vormen samen de gemeente; het gezin van God. 

Rafaël Goes kenmerkt zich door diversiteit. Mensen van alle leeftijden met verschillende culturele achtergronden en een grote verscheidenheid in gezinssituatie of kerkelijke achtergrond maken deel uit van de gemeente. We zijn een actieve gemeente, waarin mensen de vrijheid hebben om hun gaven en talenten in te zetten. Zo helpen we elkaar en bouwen we samen mee aan de gemeente van God. Rafaël Goes telt zo’n 400 leden en 150 gasten ( incl. jongeren en kinderen – zij horen er helemaal bij!). Ook jij bent welkom!