Veilige Kerk

Een kerk behoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Evangelische gemeente Rafaël Goes (een plaatselijke kerkgemeente van kerkgenootschap Rafael Nederland) streeft dat bewust na. Op dit moment zijn wij bezig met de implementatie hiervan.

Het beleid vanuit Rafaël Nederland staat beschreven in de documenten “Richtlijn Veilige Kerk” van Rafaël Nederland en “de Gedragscode voor leiders binnen Rafaël Nederland”.

In de media heb je vast al van machtsmisbruik, manipulatie of misbruik op seksueel gebied binnen bedrijven, kerken of op scholen gehoord. Omdat Rafael Nederland een organisatie is waarbij veel gemeentes en bedieningen zijn aangesloten en dus vele mensen op allerlei manieren en in veel verschillende rollen betrokken zijn, willen we zorgen dat op het moment dat je geconfronteerd wordt met een situatie, je betrouwbare en professionele hulp kunt inroepen.

Advies

Mocht je in een situatie terechtkomen, ga dan allereerst naar de leidinggevende personen binnen jouw eigen gemeente toe. Heb je juist een vraag ten opzichte van deze personen, dan kan je gebruik maken van genoemd email-adres.

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld waar je advies kunt inwinnen: vertrouwenspersoon@rafael.nl

De vertrouwenspersoon:

-Biedt een luisterend oor aan de klager
-Kan bemiddelen tussen klager en betrokken
-Adviseert en begeleidt de klager bij het indienen van een klacht
-Adviseert en begeleidt de klager tijdens de behandeling van een klacht
-Verleent bijstand bij het doen van aangifte bij justitie.

Meldpunt

Dit is het punt waar je een klacht over (vermeend) misbruik of manipulatie kunt melden: meldpunt@rafael.nl

Let op!! Dit meldpunt is uitsluitend bedoeld voor meldingen van misbruik of manipulatie!

De melding wordt beantwoord door een van de vertrouwenspersonen van Rafaël Nederland. De vertrouwenspersoon is een hulpverlener die jou in een eerste gesprek te woord staat om na te gaan hoe je het beste geholpen kunt worden wanneer er sprake is van manipulatie of grensoverschrijdend gedrag  t.o.v. jou. Dit meldpunt kan je ALLEEN gebruiken voor melding en hulp bij misbruik door leidinggevende binnen jouw gemeente. In eerste instantie ben je dus aangewezen op een melding binnen jouw eigen gemeente.

Wij willen je er nog op wijzen dat mocht je gebruik maken van dit meldpunt, er altijd de verplichting is tot dossiervorming. Het is dus niet een vrijblijvende melding. Mocht je twijfelen aan de stap, neem dan eerst contact op om advies in te winnen.