Close
Skip to content

ANBI

ANBI

De belastingdienst heeft Evangelische gemeente Rafael Goes aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn je giften aan Evangelische gemeente Rafael Goes aftrekbaar van je inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ons IBAN rekeningnummer is: NL32 RABO 038.05.53.953. ten name van Evangelische gemeente Rafaël Goes.

Volgens de statuten van de gemeente is de officiële naam ‘kerkgenootschap Rafaëlgemeenschap Goes’. We gebruiken zelf sinds 2011 de naam ‘Evangelische gemeente Rafael Goes’.

Doelstelling (uit de statuten artikel 2)

2.1
De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen van en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland, hierna te noemen ‘Rafaël Nederland’, thans gevestigd te Giessenlanden.
2.2
De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:
– het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten;
– het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie;
– het oprichten en steunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden;
en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

Elders op deze site vind je een toelichting op onze visie, identiteit, geloofspunten e.d.

RSIN van Evangelische gemeente Rafael Goes
Om Rafaël Goes in het register te zoeken type “Evangelische gemeente”  en kies de juiste optie uit de lijst.
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 807019227. Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Instelling: Evangelische Gemeente  Goes. Vestigingsplaats Goes.

Adres -en contactgegevens

Evangelische Gemeente Rafaël Goes / De Basis, Bessestraat 8, 4462 CM Goes

Samenstelling bestuur Evangelische gemeente Rafael Goes
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuursleden

Beloningsbeleid

In loondienst: eerste helft 2018: voorganger (0,55 fte) en assistent voorganger (0.45 fte). Tweede helft 2018 voorganger (0,55 fte)

Onderliggende jaarplannen, begrotingen en financiële jaarverslagen treft u hier