Joshi van Veen aan de slag bij Rafaël Goes

Vanaf september j.l. is Joshi van Veen binnen onze gemeente als assistent voorganger werkzaam op een aantal terreinen. Als oudsten zijn we blij met zijn komst. Zijn aanwezigheid is zeker een versterking binnen ons oudstenteam en ook binnen de gemeente.
De periode tot eind van dit jaar stond voornamelijk in het teken van oriënteren en samen ontdekken. We merken dat er een wederzijdse klik is. De terreinen waarop Joshi werkzaam is, zijn een mooie aanvulling binnen onze gemeente. Deze werkzaamheden zijn zeker nog niet afgerond en dat betekent dat we met elkaar het hele jaar 2019 ingaan. Samen willen we dat doen in afhankelijkheid van en met de Heer.