Activiteiten in regio: praise-avond, concerten, toerusting en Bijbelstudie

Graag attenderen we jullie op onderstaande activiteiten, die in de regio plaatsvinden:

  1. Via Mart Nuijen ontvingen we een uitnodiging voor vier thema-avonden over de Joodse feesten. Tijdens deze avonden kun je ontdekken hoe Gods reddingsplan weerspiegelt wordt in deze feesten en hoe waardevol het is om deze een plaatsje te geven in je geloofsleven. De avonden zijn op 25 september, 9 oktober, 23 oktober en 6 november 2019. Vanaf 19.30 uur staat de koffie, thee en sap gereed in het gebouw van het Leger des Heils aan de Ravelijn de Groene Jager 70 te Goes. Contactpersoon en info: Mart Nuijen, jm_nuyen@hetnet.nl
  2. Op zaterdag 5 oktober om 19.30 uur is er een praiseavond in Goes en wel in de Ontmoetingskerk (Kornetstraat 4). Aan deze avond wordt meegewerkt door Praiseband The Bridge. Het thema van de avond is Geloof, Hoop & Liefde. Meer info tref je op hun facebookpagina: https://www.facebook.com/events/721104661672337/
  3. Op woensdag 9 oktober 2019 om 20 uur vind er in De Kandelaar te Terneuzen een avond plaats over orgaandonatie. Gor Khatchikyan zal daar een toelichting geven op dit thema en vragen beantwoorden. Gor is een christelijk arts en heeft samen met Martin Koornstra het boek “Genees de zieken” geschreven. Meer info? Kijk dan op https://www.dekandelaar.org/artikelen/4801/ Wil je er naar toe en wil je samen rijden? Laat het dan weten op info@rafaelgoes.nl
  4. Stichting Presence is opgericht om Gods aanwezigheid zichtbaar maken in de levens en roepingen van mensen, in de kerk en op plekken van invloed in ons land. Dit najaar organiseren zij een landelijke tour, die ook Zeeland aandoet. Op zaterdag 26 oktober vind er een avond plaats in Middelburg, met de band InSalvation en sprekers Wim Hoddenbagh en Esther Vorsterman van Oijen. Meer info en gratis toegangskaarten: www.presence.nl
  5. Op 6 november zijn Elly en Rikkert met hun 50-jarig jubileumtour in De Mythe in Goes:  https://www.truetickets.nl/e/12737/elly-rikkert-50-jaar-mooi-geweest-jubileumtour-goes
  6. Op 13 november is Sela met de cd-tour “Thuis” in de Westerkerk in Goes (al bijna uitverkocht!). Info en kaarten: https://www.truetickets.nl/e/13023/sela-cd-concerten-thuis-goes
  7. Op 29 november is Matthijn Buwalda met zijn nieuwe theatertour in De Mythe. Info en kaarten: https://www.truetickets.nl/matthijn/