Close
Skip to content

Jezus centraal

Als er een persoon is die veel losmaakt, ondanks dat Hij al lang niet meer op aarde rondloopt, dan is het Jezus wel. Hij leefde 20 eeuwen terug. Schreef nooit een boek. Heeft geen oorlog gevoerd, was geen beroemde ontdekkingsreiziger, stichtte zelfs geen godsdienst. En toch… kunnen we niet om Hem heen.

Wil je meer over Hem weten? Kom eens langs! Bezoek een dienst, bekijk deze site of check onze social media. Misschien wil je eerst eens een online cursus volgen over het christelijk geloof? Ga dan naar de site ‘ik zoek God’ en kijk daar eens rond tussen het aanbod!

Uiteraard mag je altijd contact opnemen!

 

Visie

‘Waarom is Rafaël Goes er?’
Dat is een vraag die veel mensen zullen stellen. Deze vraag willen we beantwoorden met de opdracht die we hebben als gemeente. 

Gods Liefde en onze opdracht
God houdt van ons! En we geloven dat wij als individu en als gemeente de opdracht hebben om God en elkaar lief te hebben. We ontmoeten elkaar om samen God te aanbidden, van elkaar te leren en elkaar te helpen. We willen Gods Liefde laten zien aan de mensen om ons heen en de boodschap van het Evangelie brengen aan wie die nog niet kent.

4 Thema’s
In het plaatje van het Grote Gebod en de Grote Opdracht staan vier thema’s:
1. Leven in relatie met onze Hemelse Vader
2. Leven in relatie met elkaar
3. Mensen die God niet kennen bereiken en bijzondere doelgroepen dienen
4. Discipelen maken

Wat geloven wij

“Een paar jaar geleden kwam ik voor het eerst in Rafaël Goes. Ik ervoer het als een warm bad. Ik kreeg de tijd om rustig de gemeente te leren kennen en werd al snel uitgenodigd voor een kleine groep. Rafaël Goes helpt mij om God beter te leren kennen en Hem te volgen”.

WAT

geloven wij

Wij geloven in God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.
Wij geloven dat Jezus uit liefde voor ons gestorven is om de schuld van onze zonden te dragen en te vergeven. Door genade hebben we door de Heilige Geest deze openbaring gekregen en zijn we in relatie gekomen met God de Vader. Wij geloven in de Bijbel als het heilige Woord van God. De Bijbel is de enige basis en grondslag van ons geloof.

Wij geloven dat God alle mensen in Goes e.o. wil bereiken met Zijn Liefde!
Wij geloven ook dat God ons wil inzetten om hen daarover te vertellen. Dat doen we tijdens ons dagelijkse werk, in gesprekken met mensen die we ontmoeten en soms ook door middel van acties in de omgeving, bijvoorbeeld op de grote markt in Goes, in een verzorgingshuis of op andere locaties.

Wij geloven in een geestelijk thuis, een familie,
waar we onszelf kunnen zijn met onze blijde, maar ook onze moeilijke momenten. Daarom ontmoeten we elkaar zo graag in de zondagse samenkomst en in de kleine groepen. We willen ons leven met elkaar delen: elkaar helpen en bemoedigen, van elkaar leren en samen genieten van God’s liefde voor ons en alles wat Hij ons geeft.

Wij geloven in een persoonlijke relatie met God de vader.
Dat betekent dat er twee ‘personen’ zijn die met elkaar communiceren: we praten met God (bidden) en lezen in de Bijbel over wat Zijn bedoelingen met ons zijn. God geniet ervan als wij contact met Hem hebben, als wij met Hem praten, Hem eren, aanbidden en groot maken. Dit kan naast gebed ook zijn door middel van muziek en zang, dans en expressie of op andere manieren.

Israël

We geloven in onze verbondenheid met Gods volk Israël. We geloven dat de Gemeente van Jezus Christus haar wortels heeft in het Bijbelse Joodse volk en dat er zegen rust in het liefhebben, zegenen, eren en respecteren van het Joodse volk.

Wij geloven dat God het volk Israël niet heeft verstoten, of dat de gemeente het volk Israël heeft vervangen, maar dat de gelovigen uit de volken door Jezus Christus mede-erfgenamen zijn geworden van de belofte. Wij geloven ook dat God zowel Zijn volk Israël als de Gemeente een bepalende, maar van elkaar te onderscheiden rol heeft gegeven in de uitwerking van Zijn heilsplan.

Onze bijzondere aandacht voor deze verbondenheid met Gods volk Israël uit zich onder meer in ons gebed om ‘vrede voor Jeruzalem’, themadiensten, Israëlbidstonden, ondersteuning van zendingsreizen naar Israël en 1x per jaar een extra offer voor projecten in Israël.

Wat geloven wij

Regelmatig nodigen we sprekers uit voor thema-avonden en cursussen die onze werkgroep Israël organiseert. Hou de agenda in de gaten voor actuele informatie.