Veilige kerk

De kerkelijke gemeente dient een veilige plaats te zijn. Dat lijkt een open deur maar in de praktijk blijkt het best lastig om over een kwetsbaar onderwerp als seksueel misbruik in kerkelijke relaties door te praten.

Rafaël Goes wil actief bijdragen aan deze veiligheid conform de richtlijnen van https://meldpuntmisbruik.nl/

Om deze veiligheid te borgen zijn er binnen de gemeente vertrouwenspersonen aangesteld.

Veilige kerk