Teams en bedieningen
Teams en bedieningen

Aanspreekpersonen

voor teams, taken en bedieningen

Basis – AVG, update privacywet Peter Baars
Basis – beheerder Petra de Rooij
Basis – beheerder Eline Jobse
Basis – dagelijkse leiding Krijn Verhage
Basis – Financiele administratie  Lidi van Zeist
Basis – Financiele administratie  Peter Baars
Basis – Hand en spandiensten Jan Bart
Basis – ICT en systeembeheer Arne Hulstein
Basis – Ledenadministratie Cora de Munck
Basis – Nieuwsbrief Judith Bos
Basis – VOG en Veilige Kerk Jan de Rooij
Evangelisatie – Wim Scheele Wim Scheele
Gebouwen – Krijn Verhage ( tijdelijk) Krijn Verhage
Herderlijke Zorg – contactpersonen Krijn Verhage
Herderlijke zorg – introductieavonden Krijn Verhage
Herderlijke zorg – Pastoraal team Sake Hospes
Herderlijke zorg – specifieke taken Krijn Verhage
Herderlijke zorg; praktische hulp Krijn Verhage
Kleine groepen Eric Mostert
Rafaël Youth 12-18 (club) Petra de Rooij
Rafaël Youth Sunday Lieneke van den Hoek
Social Media Jan de Rooij
Voorbede voor/in de gemeente Janny Dekker
Zending  Linda Hulstein
Zondag – Aanbiddingsteam  Rianne van der Slikke
Zondag – Beamer-team Pieter van den Hoek
Zondag – Expressie  Miriam Verhage
Zondag – Geluidsopnamen diensten Peter Spek
Zondag – Geluidstechniek Arjan van der Slikke
Zondag – Kinderwerk creche Cora de Munck
Zondag – Kinderwerk groep 1-8 Sandra van den Hoek
Zondag – Ondersteuning en onderhoud laptop Arne Hulstein
Teams en bedieningen