Alpha Cursus; startavond

Wat is de zin van het leven? Wat gebeurt er als ik sterf?
Wat heeft Jezus met ons leven vandaag te maken?
Als je met één of meer van dit soort vragen rondloopt, dan is Alpha iets voor jou.

Voor wie is Alpha-Cursus?

Alpha is voor iedereen! En speciaal voor jou:

Als je meer wilt weten over het christelijk geloof
Als je pas christen bent geworden
Als je jouw geloof (nog) eens vanaf het begin wilt doordenken

Wat is de Alpha-Cursus?
De Alpha-Cursus biedt iedereen de mogelijkheid om uit te zoeken wat het christelijk geloof inhoudt. De bijeenkomsten zijn in huiselijke kring (en sfeer) en beginnen met een gezamenlijke maaltijd of koffie met wat lekkers. Daarna volgt een inleiding op een thema (bijvoorbeeld: Wie is Jezus? Waarom en hoe lees je een bijbel en waarom en hoe bid je? Wie is de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest?). Aansluitend praten we (eventueel in kleinere groepen) na over het thema. Er is nieuw lesmateriaal en de lessen zijn goed te volgen en te begrijpen, serieus en ook luchtig. De Alpha-Cursus is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of te bedreigend wordt gezien.

Wat kost het?
Deelname aan de Alpha-Cursus is gratis.

Waar is het?
Bij Dik en Annette Heuseveldt,
Ketelkade 193, 4463 CB Goes.

Wanneer is het?

Wekelijks, 1 (donderdag)avond per week, in de periode van eind maart tot begin juni, van 19.30 tot 21.30 uur.
Start: 21 maart en laatste avond op 6 juni april 2019, met een vrijdag avond en een zaterdag op 3 en 4 mei.

Meer info en opgave bij:
Dik en Annette Heuseveldt, Telefoon: 0113-220985 heuseveldt@zeelandnet.nl