Rafael Youth 12 tot 18

Met en voor jongeren van 12 tot 18 jaar houden we tweewekelijks een Youth-avond. Op deze avond komen er 20 tot 40 tieners. Rafaël Youth (club) herken je aan drie trefwoorden:

#Fun

#Food

#Family

Of te wel: het zijn leuke en gezellige avonden, waar we veel lol met elkaar hebben. We laten ons voeden door het woord van God; van powerpreken tot de persoonlijke gesprekken tussendoor… Zonder die inbreng stelt het niets voor. Daarnaast willen we investeren in onderlinge verbondenheid binnen de gemeente: samen zijn we kerk.

Deze avonden hebben een open karakter: de jongeren zijn van harte uitgenodigd om vrienden mee te nemen. Lidmaatschap van club of kerk is geen vereiste.