Oudsten en voorgangers (a-z)

Voorgangers en oudsten

Sake

Hospes

Herderlijk oudste 

Telefonisch bereikbaar op 0113-561670 of 06-23074086

peter 1

Peter

de Munck

Herderlijk oudste 

Telefonisch bereikbaar op 0113-231139

Voorgangers en oudsten

Linda

Hulstein – Dieleman

Bestuurlijk oudste

Voorgangers en oudsten

Marco

Spaans

Bestuurlijk oudste, penningmeester 

Joshi

van Veen

Assistent-voorganger 

Telefonisch bereikbaar op 0113-218260 of 06-45175215

Krijn

Verhage

Voorganger en voorzitter bestuurlijk oudsten

Telefonisch bereikbaar op 0113-218260 of 06-50604540

 

Pastoraat is het ‘onder de hoede stellen van de Goede Herder’. Dit gebeurt in gehoorzaamheid aan Gods Woord, in de kracht van de Heilige Geest en vanuit de gemeente van Jezus Christus. Het gaat erom dat we omzien naar mensen op hun levens- en geloofsweg. Dat we ze onder de zorg van onze Goede Herder, de Here Jezus brengen. Dit leidt in mensenlevens tot herstel, verandering en vernieuwing, persoonlijke geestelijke groei en uiteindelijk groei in discipelschap.

-Citaat uit beleidsplan Pastoraat-