Close
Skip to content

Ontstaan

Krijn en Miriam Verhage zijn in 1989 met Rafaël Goes gestart als pioniersgemeente. Na het volgen van een Discipelschap Training School, een zendingsreis naar Oeganda en de School voor Gemeentestichting van Rafaël Nederland werden ze geroepen om onze gemeente in Goes te starten. Dit deden ze met twee andere echtparen – Arend en Rie Mulder en Sake en Joke Hospes – en met steun van Rafaël Nederland.

In 1996 is Rafaël Goes een zelfstandige gemeente geworden.

In de oorspronkelijke droom voor deze gemeente, verwoorden zij onder andere dat Rafaël Goes een plaats wil zijn waar:

 • Mensen leven vanuit een relatie met de Vader en vanuit een onderwerping aan de
  heerschappij van Christus, door de Heilige Geest;
 • Mensen leven in een levensstijl van aanbidding;
 • Gods vrede en Zijn genade gezien en ervaren kan worden;
 • Een atmosfeer is van liefde, aanvaarding, vergeving, veiligheid en bescherming;
 • Mensen Jezus mogen ontmoeten;
 • Mensen herstel vinden en zich thuis weten en ontdekken dat ze er mogen zijn;
 • Eenheid en bewogenheid is voor elkaar
 • De gaven en de vrucht van de Heilig Geest zichtbaar zijn
 • Mensen toegerust/getraind worden, mensen discipel gemaakt worden
 • Mensen hun taak/bediening/roeping mogen ontdekken en waar ze in vrijgezet mogen
  worden.