Joshi van Veen aan de slag bij Rafaël Goes

Vanaf september j.l. is Joshi van Veen binnen onze gemeente als assistent voorganger werkzaam op een aantal terreinen. Als oudsten zijn we blij met zijn komst. Zijn aanwezigheid is zeker een versterking binnen ons oudstenteam en ook binnen de gemeente.De periode tot eind van dit jaar stond voornamelijk in het teken van oriënteren en samen […]