Close
Skip to content

Betrokken

bij elkaar, in de samenleving en wereldwijd.

Fotos

Betrokken bij elkaar:

Kleine groepen

Binnen Rafaël Goes zijn er kleine groepen gevormd van mensen die intensiever contact met elkaar willen hebben dan alleen tijdens de zondagse dienst. De kleine groepen vormen “het hart” van het samen gemeente zijn.

Kleine groepen komen gemiddeld 2x per maand bij elkaar om ervaringen met elkaar te delen, elkaar te helpen, samen te eten, te bidden en de Bijbel te bestuderen. De ideale setting om anderen binnen Rafaël Goes persoonlijker te leren kennen en samen bezig te zijn met het geloof en de beleving daarvan in het dagelijkse leven.
Een aantal kleine groepen is geografisch ingedeeld maar er zijn ook groepen gevormd op basis van thema’s of gedeelde interesse in een bepaald onderwerp. De groepen zijn open en toegankelijk voor iedereen.

Betrokken bij samenleving

Betrokken bij de samenleving

Rafaël Goes weet zich verbonden met de stad Goes en in het bijzonder met christenen, die binnen andere kerkgenootschappen samenkomen. Over muren heen ervaren we eenheid en verbondenheid.

We brengen dit tot uitdrukking door op verschillende manieren samen te werken. Bijvoorbeeld in stichtingen en organisaties met een diaconaal doel zoals Stichting Present en diaconaal platform Diamant Goes, maar ook de Week van Gebed is een belangrijk moment om de eenheid te zoeken en te ervaren. 

.