Betrokken bij Goes

Grote Kerk Goes

Kerk in Goes

Rafaël Goes weet zich verbonden met de stad Goes en in het bijzonder met christenen, die binnen andere kerkgenootschappen samenkomen. Over muren heen ervaren we eenheid en verbondenheid.

We brengen dit tot uitdrukking door op verschillende manieren samen te werken. Bijvoorbeeld in stichtingen en organisaties met een diaconaal doel, maar ook de Week van Gebed is een belangrijk moment om de eenheid te zoeken en te ervaren. 

Enkele organisaties en projecten willen we in het bijzonder noemen.

present

Maatschappelijk & diaconaal

Rafaël Goes levert een actieve bijdrage aan een aantal maatschappelijke en diaconale projecten in Goes.

Uit betrokkenheid op stad en regio zetten we ons in voor een betere plek! We doen dit bijvoorbeeld door bijdragen te leveren via Stichting Present aan een mooiere wereld voor mensen die leven in mindere omstandigheden. Eveneens zijn we aangesloten bij het diaconaal platform te Goes: Diamant Goes.

azc

Vluchtelingen & asielzoekers

Binnen onze gemeente is er nadrukkelijk aandacht voor de (geestelijke) ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers.

We zijn als gemeente betrokken bij de interkerkelijke samenwerking die is ontstaan toen er een AZC in Goes startte: de werkgroep Kerk en Vluchteling. Daarnaast wordt er maandelijks een Arabische dienst gehouden in De Basis, waar mensen een samenkomst in eigen taal kunnen bezoeken.