Generaties in de gemeente

Zondag 24 februari vond de afsluiting plaats van het drieluik rondom generaties met Coen Nuijten. Eerder gaf hij tijdens een zondagse dienst een stuk onderwijs, over hoe God de kerk bedoelt heeft, als een dynamisch geheel bestaande uit alle generaties (met het geloof van de kinderen, de passie van de jeugd, en de wijsheid van de ouderen).
Vervolgens hebben ruim 50 mensen deelgenomen aan de training ‘I See Generations: over de kracht van generaties, Bijbelse inzichten over het samenkomen van generaties en praktische handvatten om in de gemeente toe te passen.

In de generatiedienst van 24 februari gaf hij ons de uitdaging mee om ons veilige, vertrouwde honk te verlaten en “een Home-run” te maken naar intimiteit met God. Op de foto zien we de zaal die in beweging is gekomen, om groepjes te maken waarin de verschillende generaties waren vertegenwoordigd. De jongeren gingen bidden voor de oudere generatie, en andersom.

Na de trainingsdag is een werkgroepje rondom ‘kerk en generaties’ in het leven geroepen. Deze 8 mensen zullen binnenkort samenkomen, om na te denken over het verdere vervolg na dit drieluik.