Goed gesprek over opvoeden? Volg Parenting Course!

De Parenting Course start weer in het voorjaar op 5 maandagavonden. Wil je met andere ouders in contact komen, samen nadenken over opvoeding, van elkaar leren, elkaar bemoedigen, kom dan naar de avonden  op 11 en 25 maart, 8 en 23 april (is op dinsdag ivm.Pasen) en 6 mei. De volgende thema’s komen aan de orde:

  • Basis – Bouwen aan veiligheid
  • Behoeften – Ontdekken van genegenheid
  • Grenzen – Ontwikkelen van vrijheid
  • Relaties – Leren van sociale vaardigheid
  • Ruimte – Groeien naar zelfstandigheid

Ontmoeting, herkenning en inspiratie staan centraal. De cursus is geschikt voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.

Meer infomatie bij Elly Meijvogel, Froukje Westerweele en Cora de Munck. Opgeven en informatie kan via corademunck@zeelandnet.nl of 0113-231139