Samen met jongeren investeren in geloof en kerk-zijn: dat is Rafaël Youth! Want jongeren zijn niet de kerk van de toekomst, ze zijn de kerk van nu!

Rafaël Youth Sundays

Vier keer per jaar een dienst voor en door jongeren 

Rafaël Youth

Vier keer per jaar organiseren jongeren van de gemeente een Rafaël Youth Sunday!

Dit is een dienst door jongeren, voor jongeren. Tijdens deze diensten wordt de vorm en inhoud van de dienst door jongeren uit Rafaël Goes bedacht. Maar ook grotendeels uitgevoerd. Soms doen we een beroep op een gastspreker die op pakkende en praktische wijze het goede nieuws van Jezus wil delen.

Ook jongeren die gewoonlijk niet bij Rafaël Goes betrokken zijn, kunnen deze diensten erg waarderen. Het is dus zeker een moment om vrienden mee te nemen!

Volg Rafael Youth Sunday op Instagram of tip een tiener! Uiteraard vind je deze speciale diensten ook in de agenda op deze site.

Rafaël Youth 12 tot 18

Om de week op zaterdagavond in De Basis 

Rafaël Youth

Met en voor jongeren van 12 tot 18 jaar houden we tweewekelijks een Youth-avond. De inloop is vanaf 19:30 uur en we starten de avonden om 19:45 uur. Rond 21:45 rondom we de activiteiten af, waarna ieder die dat wil gezellig kan blijven plakken tot 22:30 uur.

Op deze avonden komen er 20 tot 40 tieners. Rafaël Youth (club) herken je aan drie trefwoorden:

#Fun #Food #Family

Of te wel: het zijn leuke en gezellige avonden, waar we veel lol met elkaar hebben. We laten ons voeden door het woord van God; van powerpreken tot de persoonlijke gesprekken tussendoor… Zonder die inbreng stelt het niets voor. Daarnaast willen we investeren in onderlinge verbondenheid binnen de gemeente: samen zijn we kerk. En wat we vooral ook willen noemen: ieder jaar starten we met een supertof kampweekend!

Deze avonden hebben een open karakter: de jongeren zijn van harte uitgenodigd om vrienden mee te nemen. Lidmaatschap van club of kerk is geen vereiste.

Mentorschap

Binnen Rafael Goes werken we met mentorschap. Omdat jongeren massaal een probleem of een hulpvraag hebben? Nee, omdat we geloven dat iedereen iemand nodig heeft, die belangstellend langszij komt. Die oprecht geïnteresseerd is. Die tijd neemt.

Wat is het eigenlijk? Mentorschap is de bereidheid om mee te werken aan de persoonlijke en geestelijke groei in het leven van jongeren, waarbij wij ook zelf open staan voor groei, door van God en anderen te willen leren.

In de praktijk kan dat er heel verschillend uitzien. Er is geen norm voor frequentie en vorm. Uitgangspunt is dat er open contact ontstaat.

Mentorschap in deze vorm is nog best nieuw binnen Rafael Goes. Om die reden houden we enkele keren per jaar een bijpraatavond met mentoren, waar we elkaar kunnen bemoedigen, voor elkaar kunnen bidden, maar waar ook een stukje coaching en training plaats zal vinden.